,

Borderline Persoonlijkheidsstoornis

Wat is Borderline? 

Het leven van personen met Borderline is op verschillende gebieden vaak niet zo stabiel als bij een gemiddeld persoon. Over het algemeen geldt dat de relaties, het gedrag, het zelfbeeld en emoties meer instabiel zijn dan bij een gemiddeld persoon. Deze gebieden zullen in deze video worden besproken om een beeld te krijgen hoe het leven van iemand met Borderline eruitziet. Belangrijk om te weten is dat deze video en het beeld dat geschetst wordt gebaseerd is op onderzoek bij de populatie personen met een Borderline diagnose. Individuele verschillen zijn altijd mogelijk en niet alles wat genoemd wordt komt bij iedereen met Borderline voor.

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In 2012 had ongeveer 1 % van de Nederlandse bevolking van 21 tot 67 jaar naar schatting een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Van de mensen met borderline was ongeveer 73% vrouw en 27% man. Meestal zie je dat Borderline tot uiting komt tussen de 17 en 25 jaar. Wanneer mensen met een diagnose 30 tot 50 jaar zijn bereikt de meerderheid van de mensen met Borderline meer stabiliteit in hun relaties en beroep.

De relaties van mensen met Borderline hebben de neiging om intens, emotioneel en soms gewelddadig kunnen zijn. Iemand met Borderline kan sterke angst voor verlating hebben. Wanneer iemand het idee heeft afgewezen te worden heeft dit vaak gevolgen op het zelfbeeld. Dit kan ervoor zorgen dat iemand zich anders gaat gedragen en bijvoorbeeld erg boos kan worden op anderen. Als iemand hen verlaat kunnen mensen met Borderline zich in de steek gelaten voelen, boos worden of soms ook agressief. Vaak wordt er dan geprobeerd om de relatie te herstellen. Het kan er ook voor zorgen dat het zelfbeeld zo ernstig wordt ingedeukt, dat de persoon met Borderline zichzelf pijn wilt doen. Dit noemen we in de psychologie: automutilatie. De relaties van iemand met Borderline zijn dus erg onvoorspelbaar en intens. Ze kunnen iemand geweldig vinden en kort daarna iemand verschrikkelijk. Ze zijn in hun relaties extra gevoelig voor plotselinge veranderingen.

Iemand met Borderline heeft te maken met wisselend beeld van zichzelf. De waarden en doelen kunnen oppervlakkig zijn en gemakkelijk veranderen. Dit kan ervoor zorgen dat iemand met verschillende soorten vrienden omgaat en hier een soort van mee ‘experimenteert’. Dit kan zich ook uiten door het voorkomen van wisselende seksuele oriëntaties.

Sterke emoties komen vaak voor bij mensen met Borderline. Paniek, boosheid en wanhoop zijn emoties die vaker worden gevoeld. Deze emoties worden vaak veroorzaakt door gebeurtenissen met anderen, zoals wanneer iemand ervaart verlaten of genegeerd te worden. Iemand kan dan verbittert, sarcastisch of agressief reageren. Wanneer iemand boos is geweest wordt dit vaak opgevolgd door een periode van schaamte, schuldgevoelens of het idee slecht te zijn. Mensen met Borderline geven ook aan vaak een ‘leeg gevoel’ te ervaren.

Erg karakteristiek voor iemand met Borderline is de enorme variatie in stemming en gevoelens over zichzelf en anderen. Ze kunnen bijvoorbeeld snel wisselen in houden van iemand naar het haten van iemand. Door hun soms manipulatieve aard kunnen mensen met Borderline best wel veeleisend van vrienden, geliefden of therapeuten zijn. In het meest extreme geval kunnen personen met borderline dreigen met zelfmoord wanneer iets anders verloopt dan hij of zij verwacht.

Door het laten toenemen van emotionele stabiliteit en het laten afnemen van impulsiviteit kunnen met mensen Borderline herstellen. Bij een aantal van de mensen met Borderline blijft er echter een grotere kwetsbaarheid bestaan, met name in crisissituaties. Borderline wordt onder andere behandeld met schematherapie en dialectische gedragstherapie. Behandeling is altijd langdurig.

Bronnen:

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/persoonlijkheidsstoornissen/cijfers-context/borderline-persoonlijkheidsstoornis#!node-prevalentie-van-borderline-persoonlijkheidsstoornis-borderline-ps-bevolkingsonderzoek

Boek: Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human Nature door R. Larsen, D. Buss, A. Wismeijer, 2013

Borderline personality disorder door Falk Leichsenring, Eric Leibing, Johannes Kruse, Antonia S New, Frank Leweke, 2011

DSM 4

Trimbos instituut Multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen Versie 1.0: Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van

volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (2008). Uitgever: Trimbos-instituut, Utrecht (art. no.: AF0806))

,

Zo houd jij het sporten wel vol!

Er zijn verschillende barrières bekend die bijdragen of behoren tot de redenen waarom mensen opgeven om te sporten. Dit terwijl deze mensen wel graag zouden willen gaan sporten. De meest voorkomende barrières zijn: tijdsgebrek, kosten, gebrek aan toegang tot de juiste faciliteiten en apparatuur, gêne, gebrek aan zelfvertrouwen en gebrek aan een sportmaatje. Om ervoor te zorgen dat jij je aan je goede voornemens kunt houden heb ik hier vier wetenschappelijk bewezen tips die je helpen om het sporten vol te houden!

Tip 1

Stel een juist doel voor jezelf. Het stellen van doelen heeft volgens de literatuur grote invloed op de prestaties die iemand behaalt. Een juist doel heeft vaak de volgende elementen: het geeft je richting, verhoogt je motivatie, helpt met het leren hoe je je aan je voornemens houdt en hoe je de voornemens kunt bereiken. Wanneer doelen hier niet aan voldoen krijg je het effect van Nieuwjaar voornemens: het stellen van doelen stellen kunnen we, maar het behalen van een doel is veel moeilijker. Verder zorgt een doel ervoor dat de aandacht en onze inspanningen gericht zijn, waarbij sterker gewaardeerde doelstellingen leiden tot sterkere en langdurige inspanningen.

Tip 2

Het helpt je om een SMART doel op te stellen. Dit houdt in dat het doel haalbaar voor je is. Kijk of je doel Specifiek is: hoe wil je gaan sporten en hoe vaak. Is je doel ook meetbaar? Hoe weet je zeker of je je doel behaald hebt. “Meer gaan sporten of Vaker gaan sporten” is moeilijker vast te stellen dan “1 keer in de week sporten”. Is het doel acceptabel en actueel? Wil je wel écht gaan sporten? Een doel moet ook realistisch zijn. Van bijna nooit sporten naar vier keer in de week is misschien te hoog gegrepen. Zorg ervoor dat je doel realistisch is en het je vertrouwen geeft om het te behalen. Als laatste is het belangrijk dat een doel tijdsgebonden is. Wanneer wil je gaan sporten? En voor wanneer wil je je doel behaald hebben? Denk dus aan de SMART onderdelen in je doel.

Tip 3

Gebruik je verbeelding op de juiste manier! Er is onderzoek gedaan naar hoe de verbeelding van mensen samenhangt met de motivatie bij het sporten. Veel mensen verbeelden zich namelijk van alles in bij het sporten en bewegen. Ze zien zichzelf al zwetend in een aerobics groepsles van de sportschool staan of puffend het rondje in het park uitlopen. Maar welk soort verbeelding helpt om meer te gaan sporten? Vooral vrouwen verbeelden zich een beter uiterlijk verreweg het meeste in. Dit geeft wel intentie om te gaan sporten maar niet het daadwerkelijke gedrag. Je weet dat je eigenlijk vaker zou moeten sporten maar dit zorgt er nog niet voor dat je écht gaat sporten. Wat wel werkt om daadwerkelijk meer te sporten is het inbeelden van energie die je krijgt tijdens of door het sporten. Ook het oproepen van het plezier dat je tijdens het sporten of een technische uitvoering ervaart zorgt ervoor dat je je goede voornemens makkelijker waar kunt maken.

Tip 4

Maak bij je doel een planning en bij de uitvoering van je planning houdt je bij of je je aan de planning kunt houden. Achteraf kijk je of je het gewenste resultaat, je doel, hebt behaald. Dit heet zelfregulatie. Het helpt je om gedrag te veranderen, eigenlijk is het een proces dat je kunt doorlopen wanneer je iets gaat leren. Het is veel onderzocht in het onderwijs en de sportcontext. In beiden gebieden is aangetoond dat het zorgt voor efficiënt leren en het verbeteren van je prestaties. Hoe meer je zelfregulerend te werk gaat hoe beter je prestatie en vaardigheidsniveau zal zijn.

Bronnen:

Clark, S., E., Ste-Marie, D., M. (2007). The impact of self-as-a-model interventions on chil-dren’s self-regulation of learning and swimming performance. Journal of Sports Sciences, 25:5, 577-586, DOI: 10.1080/02640410600947090.

Day, T., Tosey, P. (2011) Beyond SMART? A new framework for goal setting, The Curriculum Journal, 22:4, 515-534, DOI: 10.1080/09585176.2011.627213

Gezondheidspsychologie. 2012. Val Morrison & Paul Bennet. Pearson

Hutter, V. Verbeelding en goede voornemens. (2011) via http://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/werkende-wetenschap/item/88947/

Jain, S., (2009) Self-Control and Optimal Goals: A Theoretical Analysis. Marketing Science 28(6):1027-1045. https:// doi.org/10.1287/mksc.1090.0492

Jonker, L. (2011). Self-regulation in sport and education: important for sport expertise and academic achievement for elite youth athletes. (Proefschrift). Rijksuniversiteit Groningen.

Jonker, L., Elferink-Gemser, M.,T., Visscher, C. (2012b). Efficiënt naar goud: het belang van zelfregulatie in de ontwikkeling van sporttalent naar topsporter. In H. Van Der Palen & J. Van Der Kerk (Ed.), Goud in elk kind Jeugdsport in een pedagogisch perspectief (86-101).

Locke, E., A., Latham, G., P,. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-Year Odyssey.

MacLeod, L. Making SMART Goals Smarter. (2012).

Stanley, D.M., Cumming, J., Standage, S. & Duda, J.L. (verschijnt in 2012). Images of exercising: Exploring the links between exercise imagery use, autonomous and controlled motivation to exercise, and exercise intention and behavior. Psychology of sport and exercise, 13, blz. 133-141

Toering, T., Elferink-Gemser, M., T., Jonker, L., van Heuvelen, M., J., G., Visscher, C. (2012). Measuring self-regulation in a learning context: Reliability and validity of the Self-Regulation of Learning Self-Report Scale (SRL-SRS), International Journal of Sport and Exer-cise Psychology, 10:1, 24-38, DOI: 10.1080/1612197X.2012.645132

Weinberg, R., S., Gould, D. (2011). Foundations of sport and exercise psychology. United States of America: Human Kinetics.

,

Is het tijd voor therapie?

Veel mensen willen graag in behandeling bij een psycholoog maar weten niet zo goed hoe zij dit aan moeten pakken en wat hierbij komt kijken. Vandaag beantwoord ik jullie meest gestelde vragen hierover.

Wanneer ga ik naar een psycholoog?

Veel mensen denken dat zij in een enorme crisis moeten zitten voor zij psychische hulp in kunnen schakelen. Dit terwijl psychische problemen beter te behandelen zijn wanneer ze nog minder lang aanwezig en minder heftig zijn. Dit is te vergelijken met wanneer je bijvoorbeeld een wond hebt. Het beter om hiermee gelijk naar de dokter te gaan dan om te wachten tot hij ontstoken is. Wanneer het niet zo goed met je gaat is het verstandig om een afspraak met je huisarts te maken om samen te kijken of jij professionele hulp nodig hebt.

Hoe kom ik in contact met een psycholoog?

Allereerst is het dus goed om een afspraak te maken met je huisarts. Je huisarts kan je doorverwijzen naar een psycholoog van een aparte psychologen praktijk. Ook kan je huisarts ervoor kiezen om je door te verwijzen naar de POH-GGZ. Dit is een hulpverlener gespecialiseerd in psychische problemen die gekoppeld is aan de huisartsen praktijk. Hier wordt je vaak naar doorverwezen wanneer je problemen wat lichter zijn en wanneer je geen langdurige behandeling nodig hebt.

Wanneer je psychische klachten hebt die werkgerelateerd zijn dan kun je ook contact opnemen met je bedrijfsarts. Burn out klachten zijn hier een voorbeeld van. De bedrijfsarts, kan je net als de huisarts doorverwijzen naar een psycholoog.

Wat kost een bezoek aan een psycholoog?

Wanneer je hulp krijgt van de POH-GGZ dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Wanneer je wordt doorverwezen naar een psycholoog van een losse psychologen praktijk dan ligt het aan de problemen die jij hebt of jouw behandeling wel of niet vergoed wordt door de zorgverzekering. De meeste behandelingen voor psychische problemen worden vergoed maar het is altijd slim om voorafgaande aan de behandeling te checken bij jouw verzekering of jouw behandeling vergoed wordt. Ook kan het zo zijn dat je een stukje van je eigen risico moet betalen. Ook hier kan jouw zorgverzekering jou meer over vertellen wanneer je contact met ze op neemt.

Ik durf geen afspraak te maken met een huisarts voor een doorverwijzing. Wat nu?

Veel mensen vinden het spannend om met de huisarts te bespreken dat het niet goed met ze gaat. Gelukkig hebben veel huisartsen een telefonisch spreekuur en kun je ze mailen. Misschien is het makkelijker voor jou wanneer je eerst via de telefoon of via de mail aan je huisarts vertelt wat er met jou aan de hand is in plaats van dat je dit gelijk in een gesprek doet. Huisartsen vinden dit vaak geen probleem. Ook mag je naar je huisarts iemand meenemen om jou te steunen tijdens dit gesprek. Dit kan een vriend of vriendin zijn, een van je ouders of iemand anders die jij vertrouwt.

Ik ben bang dat wanneer ik naar een psycholoog ga en mijn verhaal vertel ik emotioneel instort. Wat nu?

Een goede psycholoog zal stapje voor stapje met jou aan je problemen gaan werken in het tempo dat jij aan kunt. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je in een keer je diepste geheimen hoeft te delen en je grootste angsten aan hoeft te gaan.

Denk jij aan zelfmoord? Wil jij nu met iemand praten? Bel dan 0900-0113 of chat met een van de medewerkers van 113 via www.113.nl

,

Zo val jij af zonder dieet!

Wil jij weten hoe het mij is gelukt om 10 kilo af te vallen en daarna 10 jaar op gewicht te blijven met behulp vanuit tips uit de psychologie?

Tijdens mijn puberteit en in het begin van mijn studiejaren was ik een stuk zwaarder dan nu. Ik was niet erg gelukkig met die extra kilo’s en besloot mijn levensstijl te veranderen. Nu zul je misschien met je ogen rollen, omdat dit een veel gehoord antwoord is van vele fitboys en fitgirls, maar ook volgens de wetenschap is de sleutel om op gewicht te blijven het maken van de juiste lifestyle keuzes.

Ik ga je dus niet vertellen over diverse diëten en oefeningen waardoor je snel kunt afvallen, maar over hoe jij door je gedrag aan te passen gezondere keuzes kunt maken.

1) Stel, je bent op dieet, je bent lekker aan het wandelen, eet een gezonde energiereep en denkt ik ben vandaag echt goed bezig, dan is volgens wetenschappelijk onderzoek de kans groter dat je juist door deze combinatie, zodra je weer thuis bent meer, meer ongezonde dingen eet. De verwachting is namelijk dat je door het lopen niet hebt verwerkt dat je deze energiereep hebt gegeten en daardoor niet of minder verzadigd bent geraakt of dat je het leegeten van een zak M&M’s later op de dag goedpraat, omdat je eerder die dag hebt gewandeld. Mijn tip is dan ook walk en talk en ga rustig even zitten om iets te eten.

2) Als het gaat om zogenaamd “ongezond voedsel” zoals chocolade, koekjes, ijs, dan is het beter om dit uit het zicht en op loopafstand te plaatsen. Heb je bijvoorbeeld een snoeppot op het werk staan voor de lekkere trek? Dan is het veilig om deze op minimaal twee meter loopafstand te plaatsen. Bij deze afstand snoep je namelijk 5,5 keer minder dan wanneer deze op je bureau staat. Wil je je snoep wel in de buurt houden? Stop het snoep dan in een lade. Je snoept dan drie keer minder dan wanneer het op je bureau staat en je helpt dan ook je collega’s die gezonde keuzes willen maken. Uit wetenschappelijk onderzoekt blijkt namelijk dat we echte gemaksdieren zijn en dat de bereikbaarheid van het snoep meer invloed heeft dan de zichtbaarheid. Wil je het echt goed aanpakken? Hang dan een slotje aan de snoeplade.

3) Je hebt jezelf vast wel een keer horen zeggen; “Ik heb te veel gegeten”. Hoe kun je dit nu voorkomen? Uit onderzoek blijkt dat we niet altijd goed kunnen inschatten wat hiervan de oorzaak is, terwijl externe factoren toch zeker een rol spelen.  Een factor die van invloed is is portiegrootte. Hoe meer je krijgt voorgeschoteld, hoe meer je doorgaans eet. Je feeder vrienden kun je dan dus beter even vermijden, althans als het om samen eten gaat.

4) Nu we het toch over vrienden hebben, het gezelschap waarmee je eet is ook van invloed op je keuzes. De sociale norm binnen je gezelschap beïnvloedt namelijk of je meer of minder eet. Zo herken je waarschijnlijk dat je, wanneer je met je fitgirl vriendinnen eet, minder snel een vette hamburger bestelt of serveert.  Toch vinden we dit kennelijk lastiger te erkennen, terwijl we portiegrootte wel eerder de schuld geven.

5) Deze life hack helpt je de juiste keuzes te maken als je gaat uiteten. Het is waarschijnlijk geen verrassing dat uit onderzoek blijkt dat we geneigd zijn om te kiezen voor de beste deal. Als het gaat om value for money gaat kiezen we eerder de optie waarbij we het meeste voor ons geld krijgen, terwijl dat dessert, het supersizen en het extra drankje gewicht technisch niet echt heel verstandig zijn.

6) Ook kun je misschien kijken naar wat voor soort restaurant je uitkiest. Zo vinden we het namelijk natuurlijk om alles in een “unit/stuk” te eten, dus 1 steak of 1 pannenkoek, ongeacht de grootte. Volgens onderzoek zijn we geneigd om minder te eten als het eten in kleine hapjes wordt geserveerd.  Dat voelt namelijk meer aan als impulsief en ongepast waardoor we minder eten. Als je deze redenering volgt is het als je op gewicht wilt blijven een verstandigere keuze om naar een sushi restaurant of tapas restaurant te gaan. Let er dan wel op dat je je niet laat verleiden door de “all you can eat deal” want dan bestaat de kans dat dit effect weer teniet wordt gedaan.

Ik hoop dat ik je met deze tips meer inzicht heb gegeven om na het behaalde succes van afvallen ook op gewicht te blijven. Laat je me weten of het je met behulp van deze tips lukt?

De wetenschappelijke artikelen bijbehorende de tips vind je via deze links.

Tip 1: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1359105315595119

Tip 2: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2719056

Tip 3: https://link.springer.com/article/10.1007/s13679-017-0239-x

Tip 4: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15534510.2015.1008037

Tip 5: https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/1479-5868-6-58

Tip 6: http://psycnet.apa.org/record/2014-38577-001

,

Top 3: Must See TED Talks

Deze week wil ik met jou mijn drie favoriete TED Talks delen. Want als ik ergens dol op ben dan zijn het wel TED Talks. Allereerst, wat is een TED Talk? In een TED Talk wordt een spreker gevraagd om binnen maximaal 18 minuten de presentatie van zijn leven te geven vanuit zijn of haar expertise. Het is de bedoeling dat de presentatie toegankelijk is en dat je er iets van leert. TEDx heeft een YouTube kanaal waar je alle video’s van de TED Talks kunt vinden.

Why we all need to practice emotional aid

Als psycholoog kan ik het niet vaak genoeg zeggen. Je geestelijke gezondheid is belangrijk, net zo belangrijk als je fysieke gezondheid. Toch gaan mensen vaak al naar een de huisarts na twee weken hoesten en niet naar hun huisarts wanneer zij zich twee weken somber en ongelukkig voelen. Dit terwijl psychische problemen het beste te behandelen zijn in een vroeg stadium. Psycholoog Guy Winch legt in deze TED Talk de noodzaak uit van het goed zorgen voor je geestelijke gezondheid. Hij vertelt over de impact van emotionele factoren zoals eenzaamheid en afwijzing op de mens en waarom het belangrijk is dat je hulp zoekt en krijgt wanneer het niet goed met je geestelijke gezondheid gaat. Het mooie vind ik aan deze TED Talk dat hij ook vertelt over zijn eigen persoonlijke leven en zijn eigen geestelijke gezondheid. Hierdoor legt hij een mooie verbinding tussen wat hij ziet in wetenschappelijk onderzoek en wat hij ervaart in zijn eigen leven.

How your brain falls in love

Wanneer jij verliefd bent voel je vlinders in je buik, je bent bijna geobsedeerd door het object van je affectie en ga zo maar door. Heb jij je ooit afgevraagd hoe het komt dat mensen verliefd worden? De 94 jarige oma van bioloog Dawn Masler had een hele eigen theorie over waarom en hoe mensen verliefd op elkaar worden en wanneer mensen zich aan elkaar verbinden. Haar mening was dat het probleem van nu is dat vrouwen te snel het bed delen met mannen. De vrouwen worden volgens haar verliefd wanneer ze het bed hebben gedeeld met een man en mannen worden volgens haar niet op die manier verliefd. De oma van Dawn zei; Vroeger wisten meisjes dat wanneer ze wilden dat een man verliefd op hun werd, dat zij er dan niet in het beginstadium het bed mee kon delen. Dat kon pas wanneer de man verliefd op haar was geworden. Volgens oma wist je dat een man verliefd op je was wanneer hij zich aan je verbond. Bioloog Dawn Masler bekeek het brein en zocht uit wat er nou precies gebeurt hoe en wanneer mensen op elkaar verliefd worden en zich aan elkaar verbinden. Wat blijkt, de oma van Dawn Masler zit er zeker niet naast.

The power of vulnerability

Deze TED Talk heb ik denk ik wel tien keer bekeken. Het is veruit mijn persoonlijke favoriet. Brené Brown is een wetenschapper die jarenlang onderzoek deed naar schaamte, kwetsbaarheid, moed en authenticiteit. In deze TED Talk vertelt Brené over hoe zij tijdens haar wetenschappelijke onderzoeken ontdekte wat de kracht is van je kwetsbaar opstellen. Krachtige kwetsbaarheid draait om de moed om jezelf te laten zien, dingen uit te proberen en het risico te nemen om te falen. Op deze manier kun je een bezield leven leiden en verbindingen leggen met anderen. Brené legt uit hoe moeilijk het soms kan zijn om je kwetsbaar op te stellen, hoe je dit kunt doen en wat het je kan opleveren in het leven. Ik wil je dan ook echt aanraden om deze TED Talk te bekijken en/of de boeken te lezen die Brené heeft geschreven over dit onderwerp. Het zijn namelijk enorme aanraders!

 

,

Psycholoog Najla in de media: LINDA.tv – OFFLINE

In het programma OFFLINE van LINDA.tv moeten vijf mensen die nogal aan hun telefoon zijn gehecht het 72 uur zonder hun geliefde apparaat stellen.

In dit programma geef ik tips hoe je makkelijker je telefoon weg kan leggen en leg ik uit waarom online zijn zo verslavend is!

Bekijk het hier:

https://linda.tv/video/59e768fbe3abc813a0f25d4e

, ,

Psycholoog Najla in de Media: De Buitendienst

Tijdens de kinderboekenweek wordt het lekker griezelen dit jaar! Kinderprogramma De Buitendienst besteedt om deze reden aandacht aan het onderwerp angst. Presentator Matthijs vindt enge dingen maar niks en daarom gaat hij samen met presentator Nienke uitzoeken wat angst doet met je lichaam. Zij komen bij mij langs om uitleg te krijgen over waar angst vandaan komt. Matthijs dwaalt alleen soms af met zijn gedachten en ziet dingen die er niet zijn!

Bekijk hier de hele aflevering:
https://www.zapp.nl/debuitendienst/gemist/VPWON_1281018

,

Zo vergroot jij je geluk door middel van dankbaarheid!

In het dagelijks leven beschouwen wij super veel dingen als vanzelfsprekend. Terwijl deze vanzelfsprekende dingen zijn misschien wel de mooiste en meest waardevolle aspecten van ons leven. Vaak zie je dat wanneer deze dingen (onverwacht) wegvallen je pas beseft hoe veel toegevoegde waarde ze hadden in je leven. Vandaag heb ik twee kleine huiswerkopdrachten vanuit de mindfulness voor jullie waarmee je dankbaar stil kunt staan bij de waardevolle zaken en mensen in je leven. Op deze manier kun je extra genieten van de mooie momenten in je leven en relaties versterken.

Opdracht 1

Neem voor je gaat slapen, wanneer je lekker in bed ligt, in je hoofd de dag door om te kijken gedurende de dag waar dankbaar voor bent. Veel mensen zijn, wanneer ze gaan slapen, geneigd om na te denken over alles wat zij nog moeten doen of wat er mis ging die dag. Dit gebeurt vooral tijdens stressvolle en drukke periodes.

Probeer wanneer je de dag doorneemt je aandacht te richten op positieve zaken en geluksmomentjes. Probeer vooral ook stil te staan bij kleine dingen zoals bijvoorbeeld een lekkere maaltijd die je hebt gegeten, een compliment dat je die dag hebt gekregen of dat je wind mee had op de fiets. Vaak merk je dan dat dit de kleine geluksmomentjes op de dag waren en door er opnieuw bij stil te staan kun je er opnieuw plezier aan ervaren. Ook kom je vaak tot het besef hoe veel mooie dingen er zijn in je leven. Op deze manier de dag afsluiten helpt mij in ieder geval om lekker rustig en met een fijn gevoel te gaan slapen.

Opdracht 2

Ook in relaties met anderen is het goed om op een dankbare wijze stil te staan bij de mensen die veel voor je betekenen. Vaak nemen we veel mensen om ons heen als vanzelfsprekend. Door bewust stil te staan bij de belangrijke mensen om je heen en naar ze uit te spreken wat ze voor je betekenen kun je relaties verdiepen en momenten van verbondenheid creëren. Spreek uit naar de mensen in je omgeving wat ze voor je betekenen. Je kunt bijvoorbeeld tegen je vader of moeder zeggen; Ik ben er dankbaar voor dat wanneer het niet goed met mij gaat, ik altijd bij je terecht kan. Je kunt tegen een vriendin zeggen; Ik ben er dankbaar voor dat jij mij altijd als ik je zie, jij mij minstens een keer aan het lachen maakt. Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat bewust stil staan bij deze bijzondere mensen in je leven en dit naar ze uitspreken kan leiden tot een gevoel van geluk en mooie momenten in de relatie kan opleveren.

Een mooi effect van je aandacht focussen op dingen in je leven waar je dankbaar voor bent is dat je er extra bewust van wordt waar je van kunt genieten en dat je merkt wie belangrijk voor je zijn en waarom. Als gevolg hiervan kun je extra tijd investeren in deze dingen en mensen en je momenten van geluk in het leven uitbreiden.

,

De kracht van verkooptechnieken (en hoe jij ze kunt weerstaan)!

De kracht van verkooptechnieken (en hoe jij ze kunt weerstaan)! – Psycholoog Najla

Veel (telefonische) verkopers gebruiken technieken vanuit de sociale psychologie die op een wetenschappelijk bewezen manier menselijk gedrag kunnen beïnvloeden. Hieronder volgen een aantal veel gebruikte technieken. Het mooie is dat wanneer je er bewust van bent dat deze technieken worden toegepast, je er een stuk minder vatbaar voor bent. Ben jij juist iemand die iets wil verkopen? Let dan goed op!

– (Telefonische) verkoop volgt vaak nadat je een gratis product hebt ontvangen (bijvoorbeeld een proefmonster) of keer deel hebt genomen aan een gratis activiteit (bijvoorbeeld een eenmalige gratis toegang tot een sportcentrum). Het is niet voor niks dat bedrijven deze gratis diensten of producten aanbieden. Wanneer jij gebruik maakt van een gratis dienst of een gratis product aanneemt, activeert dit de sociale regel “rule of reciprocity”. Dit betekent dat de mens geneigd is om wanneer hij iets ontvangen heeft hiervoor iets terug te doen of te geven. Hou dus in je achterhoofd wanneer je een gratis product ontvangt of meedoet aan een gratis activiteit dat je dan onbewust meer geneigd bent om later, wanneer je hiervoor benaderd wordt, betaalde diensten of producten af te nemen. Jij voelt je dan (vaak onbewust) verschuldigd om dit te doen.

– Wanneer mensen een product, donatie of dienst willen verkopen wordt ook vaak de “rejection-then-retreat technique” door verkopers toegepast. Dit betekent dat verkopers eerst hoog inzetten in wat ze jou willen verkopen met als doel je eigenlijk een kleiner product te verkopen. Wanneer verkopers jou een telefoonabonnement willen verkopen kan het slim zijn om eerst te starten met een duur jaarabonnement. Wanneer jij hier niet mee instemt kunnen zij een goedkoper abonnement of een abonnement voor een kortere duur voorstellen. Wat er dan gebeurt is dat jij het gevoel hebt dat jij een concessie doet en dat de aanschaf kleiner voelt. Om deze reden zul jij sneller geneigd zijn om in te stemmen met de deal. De kans is groot dat jij niet met deze zelfde deal was ingestemd als dit de eerste deal was, die is voorgesteld.

– Mensen zijn van nature erg graag consistent in hun gedrag en meningen. Wanneer mensen een positie of standpunt in nemen zijn ze geneigd om zich daarmee consistent te handelen. Verkopers spelen hier graag op in. Wanneer een verkoper jou een bijdrage wil laten doen voor een goed doel kan hij bijvoorbeeld vragen; Vind jij ook niet dat wij ons als burgers moeten inzetten om honger onder kinderen te voorkomen?. Wanneer jij het antwoord ja hebt gegeven ben jij meer geneigd om hiernaar te handelen. Wanneer de donateur jou vraagt om na jouw instemming een donatie te doen om honger onder kinderen te voorkomen ben jij meer geneigd om dit te doen. Je wilt dan namelijk handelen in overeenstemming met het standpunt dat je eerder hebt ingenomen.

– Wanneer iets schaars is zijn mensen geneigd om het liever te hebben.  Wanneer iets in schaarste aanwezig is wordt de waarde die er aan vast hangt vergroot. Dit werkt ook zo met kansen. Wanneer kansen in schaarste voorkomen lijken ze een stuk waardevoller voor ons. Ook van deze menselijke aard maken verkopers graag gebruik. Wanneer een telefonische verkoper jouw een aanbieding doet hoor je vaak dat deze maar tijdelijk is van aard of dat er nog maar enkele producten beschikbaar zijn. Hierdoor ben jij geneigd om snel op de kans in te springen en als jij de deal maakt voelt de hetgeen dat jij gekocht hebt als waardevoller voor jou.

,

Relatietip: Geef je relatie een boost!

In veel relaties liggen routine en verveling op de loer wanneer de eerste vlinders zijn verdwenen. Dit kan er voor zorgen dat je relatie in een sleur komt. Vandaag ga ik jullie een huiswerkopdracht leren vanuit de relatietherapie waarmee je uit de sleur kan komen en waarmee je weer plezier in je relatie kunt brengen.

In het begin van een relatie zijn mensen nog volop gemotiveerd om speciale en romantische uitjes te plannen. Vaak zie je dat dit in veel relaties stukken minder wordt hoe langer het stel samen is. Ook volle agenda’s kunnen een boosdoener zijn. Veel mensen denken dat wanneer je in relatietherapie gaat, je alleen leert werken aan de problemen die er in de relatie spelen. Veel relatietherapeuten weten, het is in een goede relatie net zo belangrijk om samen plezier te kunnen maken als om goed om te kunnen gaan met problemen. Deze huiswerkopdracht wordt dan ook vaak gegeven aan stelletjes om weer plezier te brengen in hun relatie.

Stap 1

Jij en je partner gaan afzonderlijk van elkaar tien wenskaarten maken. Dit zijn kaarten waarop jij en je partner activiteiten opschrijven waarvan jullie het leuk zouden vinden dat jouw partner het zou doen en activiteiten om samen te doen. Dit kunnen dus activiteiten zijn waarvan jij het leuk zou vinden als jouw partner het voor jou zou doen of activiteiten om samen te doen. Je schrijft dus per kaart, een activiteit op.

Denk goed na over je wensen! Misschien waren dit bijzondere dingen die jullie deden toen jullie elkaar net leerden kennen of kleine dingen waarvan je kriebels in je buik krijgt als hij of zij het voor je doet.

Een voorbeeld van een activiteit die jouw partner voor jou zou kunnen doen is; een mooie bos bloemen voor je meenemen.

Een voorbeeld van een activiteit die jullie samen zouden kunnen doen is; samen een boswandeling maken.

Stap 2

Vertel niet aan je partner wat er op de wenskaarten staat. Stop de wenskaarten dichtgevouwen in een doosje. Overhandig onderling de doosjes met wenskaarten aan elkaar.

Let op! Zorg er voor dat er twee afzonderlijke doosjes zijn waarvan het duidelijk is bij welke persoon de wenskaarten horen om vergissingen te voorkomen.

Stap 3

Spreek met elkaar af om iedere week minstens twee van de activiteiten van de wenskaarten uit te voeren. Wanneer jij uit het doosje een wenskaart trekt waarvan het je niet lukt om hem die dag uit te voeren of wanneer je er geen zin in hebt, trek dan een andere kaart. Ga dan door tot je een wenskaart trekt die je die dag op een positieve manier tot uitvoering kunt brengen.

Tot slot rest mij niks om jullie heel veel plezier te wensen! Geniet van de verassingen, fijne activiteiten en leuke uitjes die op je pad gaan komen!