Stuur nu je vraag naar psycholoog Najla

Heb jij een persoonlijke hulpvraag? Berichten met persoonlijke hulpvragen zal Psycholoog Najla niet beantwoorden. Raadpleeg je huisarts voor persoonlijke hulpvragen. Deze kan jou, indien nodig, verwijzen naar een hulpverlener. Kijk voor meer informatie hierover deze video: https://youtu.be/urJAGLVA9qc

Wil jij Psycholoog Najla interviewen voor een project voor jouw opleiding? Psycholoog Najla krijgt hier wekelijks vele aanvragen voor. Helaas kan zij hier wegens haar drukke agenda niet op ingaan.