Stuur nu je vraag naar psycholoog Najla

Heb jij een persoonlijke hulpvraag? Berichten met persoonlijke hulpvragen kan ik helaas niet beantwoorden. Raadpleeg je huisarts voor persoonlijke hulpvragen. Deze kan jou, indien nodig, verwijzen naar een hulpverlener.

Wil jij mij interviewen voor een project voor jouw opleiding? Ik krijg hier wekelijks vele aanvragen voor. Helaas kan ik hier wegens mijn drukke agenda niet op ingaan.