Blog

Borderline

Blog / Video's

Borderline

Wat is Borderline? 

Het leven van personen met Borderline is op verschillende gebieden vaak niet zo stabiel als bij een gemiddeld persoon. Over het algemeen geldt dat de relaties, het gedrag, het zelfbeeld en emoties meer instabiel zijn dan bij een gemiddeld persoon. Deze gebieden zullen in deze video worden besproken om een beeld te krijgen hoe het leven van iemand met Borderline eruitziet. Belangrijk om te weten is dat deze video en het beeld dat geschetst wordt gebaseerd is op onderzoek bij de populatie personen met een Borderline diagnose. Individuele verschillen zijn altijd mogelijk en niet alles wat genoemd wordt komt bij iedereen met Borderline voor.

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In 2012 had ongeveer 1 % van de Nederlandse bevolking van 21 tot 67 jaar naar schatting een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Van de mensen met borderline was ongeveer 73% vrouw en 27% man. Meestal zie je dat Borderline tot uiting komt tussen de 17 en 25 jaar. Wanneer mensen met een diagnose 30 tot 50 jaar zijn bereikt de meerderheid van de mensen met Borderline meer stabiliteit in hun relaties en beroep.

De relaties van mensen met Borderline hebben de neiging om intens, emotioneel en soms gewelddadig kunnen zijn. Iemand met Borderline kan sterke angst voor verlating hebben. Wanneer iemand het idee heeft afgewezen te worden heeft dit vaak gevolgen op het zelfbeeld. Dit kan ervoor zorgen dat iemand zich anders gaat gedragen en bijvoorbeeld erg boos kan worden op anderen. Als iemand hen verlaat kunnen mensen met Borderline zich in de steek gelaten voelen, boos worden of soms ook agressief. Vaak wordt er dan geprobeerd om de relatie te herstellen. Het kan er ook voor zorgen dat het zelfbeeld zo ernstig wordt ingedeukt, dat de persoon met Borderline zichzelf pijn wilt doen. Dit noemen we in de psychologie: automutilatie. De relaties van iemand met Borderline zijn dus erg onvoorspelbaar en intens. Ze kunnen iemand geweldig vinden en kort daarna iemand verschrikkelijk. Ze zijn in hun relaties extra gevoelig voor plotselinge veranderingen.

Iemand met Borderline heeft te maken met wisselend beeld van zichzelf. De waarden en doelen kunnen oppervlakkig zijn en gemakkelijk veranderen. Dit kan ervoor zorgen dat iemand met verschillende soorten vrienden omgaat en hier een soort van mee ‘experimenteert’. Dit kan zich ook uiten door het voorkomen van wisselende seksuele oriëntaties.

Sterke emoties komen vaak voor bij mensen met Borderline. Paniek, boosheid en wanhoop zijn emoties die vaker worden gevoeld. Deze emoties worden vaak veroorzaakt door gebeurtenissen met anderen, zoals wanneer iemand ervaart verlaten of genegeerd te worden. Iemand kan dan verbittert, sarcastisch of agressief reageren. Wanneer iemand boos is geweest wordt dit vaak opgevolgd door een periode van schaamte, schuldgevoelens of het idee slecht te zijn. Mensen met Borderline geven ook aan vaak een ‘leeg gevoel’ te ervaren.

Erg karakteristiek voor iemand met Borderline is de enorme variatie in stemming en gevoelens over zichzelf en anderen. Ze kunnen bijvoorbeeld snel wisselen in houden van iemand naar het haten van iemand. Door hun soms manipulatieve aard kunnen mensen met Borderline best wel veeleisend van vrienden, geliefden of therapeuten zijn. In het meest extreme geval kunnen personen met borderline dreigen met zelfmoord wanneer iets anders verloopt dan hij of zij verwacht.

Door het laten toenemen van emotionele stabiliteit en het laten afnemen van impulsiviteit kunnen met mensen Borderline herstellen. Bij een aantal van de mensen met Borderline blijft er echter een grotere kwetsbaarheid bestaan, met name in crisissituaties. Borderline wordt onder andere behandeld met schematherapie en dialectische gedragstherapie. Behandeling is altijd langdurig.

Bronnen:

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/persoonlijkheidsstoornissen/cijfers-context/borderline-persoonlijkheidsstoornis#!node-prevalentie-van-borderline-persoonlijkheidsstoornis-borderline-ps-bevolkingsonderzoek

Boek: Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human Nature door R. Larsen, D. Buss, A. Wismeijer, 2013

Borderline personality disorder door Falk Leichsenring, Eric Leibing, Johannes Kruse, Antonia S New, Frank Leweke, 2011

DSM 4

Trimbos instituut Multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen Versie 1.0: Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van

volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (2008). Uitgever: Trimbos-instituut, Utrecht (art. no.: AF0806))

– Deze blog post en video zijn tot stand gekomen met behulp van Milou Nieuwenhuizen. –

Schrijf hier je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *